Condor – 3D georadari andmete töötlemise, visualiseerimise ja interpreteerimise tarkvara

Condor on uus ja efektiivne töövahend 3D georadari Raptor andmete töötlemiseks, visualiseerimiseks ja tõlgendamiseks.

Raptori kiire ja kõrgresolutsiooniga andmehõive võimekus koos Condori andmete haldamise ja töötlemise võimalustega, võimaldavad tõhusat maa-aluste objektide vaatlust igast suunast.

Tarkvara kasutamiseks ei pea olema teadlane ega suurte kogemustega spetsialist, kuna see on intuitiivne, selge ja piisava funktsionaalsusega.

ViewPoint – Android rakendus 2D georadarite andmete kogumiseks

ViewPoint on Androidi-põhine rakendus (äpp), mis on mõeldud 2D georadarite CrossOver ja PinPointR juhtimiseks ning andmete kogumiseks. ViewPointi saab installida kõikidesse Android-seadmesse (nutitelefoni või tahvelarvutisse), ning see võimaldab traadita ühendust seadme ja georadari vahel.

Kaasaegne ja intuitiivne kasutajaliides võimaldab välitöödel olla efektiivne ning operatiivselt lahendada keerulisi olukordi. See võimaldab koguda andmeid nii üksikute profiilide kaupa kui ka luua projekte, mis koosnevad paljudest profiilidest. ViewPoint annab andmete kogumisel täieliku kontrolli profiilide pikkuste ja profiilide vahede üle, arvestades uuringu spetsiifikat.

Talon – andmehõive tarkvara

Talon on Windowsi operatsioonisüsteemil põhinev tarkvara, mis on ette nähtud Raptori seeria georadarite juhtimiseks ja andmete kogumiseks.
Kuna tarkvara on mõeldud just välitöödel andmete kogumiseks, siis on kõik peamised funktsioonid lihtsustatud ning käsklused antakse nupuvajutuste, mitte hiire klikkidega.
Tarkvara disainis on pandud rõhk georadari andmete ja positsioneerimise andmete kogumisele ning kvaliteedi hindamisele andmehõive käigus. Selline lähenemine vähendab riski saada andmehõive käigus puudulikke või vigaseid andmeid.

CrossPoint – andmete järeltöötluse tarkvara

CrossPoint on uus visualiseerimistarkvara georadari toorandmete töötlemiseks, tõlgendamiseks ja analüüsimiseks. See võimaldab kasutada ka on-line kaardirakendusi, et visualiseerida uuringuala ning lihtsustada andmete interpreteerimist.
CrossPoint tarkvara on mõeldud peamiselt CrossOveri seeria georadarite andmete töötlemiseks, aga sellega on võimalik vaadata ka Raptor seeria georadarite andmeid.
Mugav kasutajaliides pakub tõhusaid vahendeid signaalitöötluseks, objektide tuvastamiseks ning tulemuste ekspordiks CAD/GIS tarkvaradesse.

GPR-SLICE – andmete järeltöötluse tarkvara

GPR-Slice tarkvara on loodud Geophysical Archaeometry Laboratory Inc poolt ning see võimaldab töödelda praktiliselt kõikide, kaasa arvatud Raptor seeria georadarite toorandmeid.
See on väga suurte võimalustega multifunktsionaalne tarkvara, mida saab kasutada nii tsiviilehituse, arheoloogia, geoloogia, keskkonnauuringute kui ka militaar valdkonnas. Tarkvara võimaldab nii horisontaal- kui vertikaallõikeid ning 3D objektide loomist. Andmetöötluse tulemusi saab eksportida kõikidesse CAD/CIS tarkvaradesse.