Talon – andmehõive tarkvara

Talon on Windowsi operatsioonisüsteemil põhinev tarkvara, mis on ette nähtud Raptori seeria georadarite juhtimiseks ja andmete kogumiseks.
Kuna tarkvara on mõeldud just välitöödel andmete kogumiseks, siis on kõik peamised funktsioonid lihtsustatud ning käsklused antakse nupuvajutuste, mitte hiire klikkidega.
Tarkvara disainis on pandud rõhk georadari andmete ja positsioneerimise andmete kogumisele ning kvaliteedi hindamisele andmehõive käigus. Selline lähenemine vähendab riski saada andmehõive käigus puudulike või vigaseid andmeid.

CrossPoint – andmete järeltöötluse tarkvara

CrossPoint on uus visualiseerimistarkvara georadari toorandmete töötlemiseks, tõlgendamiseks ja analüüsimiseks. See võimaldab kasutada ka on-line kaardirakendusi, et visualiseerida uuringuala ning lihtsustada andmete interpreteerimist.
CrossPoint tarkvara on mõeldud peamiselt CrossOveri seeria georadarite andmete töötlemiseks, aga sellega on võimalik vaadata ka Raptor seeria georadarite andmeid.
Mugav kasutajaliides pakub tõhusaid vahendeid signaalitöötluseks, objektide tuvastamiseks ning tulemuste ekspordiks CAD/GIS tarkvaradesse.

GPR-SLICE – andmete järeltöötluse tarkvara

GPR-Slice tarkvara on loodud Geophysical Archaeometry Laboratory Inc poolt ning see võimaldab töödelda praktiliselt kõikide, kaasa arvatud Raptor seeria georadarite toorandmeid.
See on väga suurte võimalustega multifunktsionaalne tarkvara, mida saab kasutada nii tsiviilehituse, arheoloogia, geoloogia, keskkonna-uuringute kui ka militaar valdkonnas. Tarkvara võimaldab nii horisontaal kui ka vertikaal lõikeid ning 3D objektide loomist. Andmetöötluse tulemusi saab eksportida kõikidesse CAD/CIS tarkvaradesse.