Teenused

Teostame georadariuuringuid mitmesugustel eesmärkidel ja erinevate seadmetega. Peamised uuringuvaldkonnad on:

Maaparandussüsteemide kaardistamine

Päikesepargi ja muu ehitise rajamiseks põllumaale või heinamaale, kus asub maaparandussüsteem, tuleb täpselt kaardistada drenaažitorude paiknemine. Põllumajandus- ja Toiduametist (PTA) saab küll vana teostusjoonise, aga sellel näidatud torude paiknemine ei vasta suures ulatuses tegelikkusele.

Georadari ja RTK GNSS-i abil kaardistame täpselt kõikide drenaažitorude paiknemise ja orienteeruva sügavuse. Kaardistamise tulemuseks on maaparandussüsteemi plaan CAD/GIS formaadis ja uuringuaruanne PTA-le esitamiseks.

Maa-aluste tehnovõrkude kaardistamine

Hoonete ja rajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks on vaja teada täpselt planeeritud objekti all ja läheduses olevate maa-aluste tehnovõrkude asukohta ja sügavust. Geodeetilisele alusplaanile kantakse tehnovõrgud üldjuhul arhiivimaterjali põhjal, kus nende asukoht ja sügavus ei vasta tegelikkusele. Ebatäpsete tehnovõrgu andmete kasutamine projekteerimisel ja ehitamisel tekitab lisakulusid ja võib põhjustada õnnetusi.

Georadariga saab otsida nii üksikuid tehnovõrke kui ka kaardistada kõik tehnovõrgud uuringualal sõltumata ala suurusest. Georadariuuringuga saab kontrollida ka geodeetilisel alusplaanil või teostusjoonisel olevate tehnovõrkude asukoha täpsust. Georadariuuringu tulemuseks on kaardistatud maa-aluste tehnovõrkude paiknemine ja sügavus CAD/GIS formaadis ning erinevad maapinna horisontaal- ja vertikaallõiked uuringualalt.

Maa-aluste vundamentide ja müüride kaardistamine

Hoonete ja rajatiste projekteerimiseks, kaevetööde planeerimiseks, sulundseinade maasse rammimiseks ja paljuks muuks on vaja teada võimalike maa-aluste vundamentide ja müüride täpset paiknemist. Kui vundamentidel ja müüridel puuduvad maapealsed osad, siis nende leidmine ja kaardistamine traditsiooniliste meetoditega on kallis ja aeganõudev.

Georadariga saab üles leida kõik maa-alused rajatised ning need visualiseerida ja kaardistada. Georadariuuringu tulemuseks on visualiseeritud maa-alused vundamendid ja müürid piltide ja video kujul ning nende vektoriseeritud paiknemine CAD/GIS formaadis.

Pinnasekihtide määramine ja tühimike otsimine

Pinnasekihtide määramine traditsiooniliste meetoditega eeldab puuraukude tegemist, kuid see on kallis ja aeganõudev. Traditsiooniliste meetoditega ei ole võimalik leida pinnases olevaid anomaaliaid, kuna ei ole teada nende asukohad.

Georadariga on võimalik eristada erinevaid pinnasekihte, leida maa-aluseid tühimikke ja tuvastada ka ebaseaduslikult ladestatud ning kaetud pinnast ja jäätmeid. Georadariuuringu tulemusena saab määrata erinevate pinnasekihtide tüseduse, kaardistada anomaaliad ning nende ulatuse. Georadariuuringu tulemusel saab planeerida ka puuraukude asukohti, et need kajastaksid võimalikult täpselt pinnast uuringualal. Georadariga on võimalik kaardistada pinnasekihte jõgedes ja järvedes.

Maa-aluste objektide otsimine ja kaardistamine

Georadariga on võimalik leida ja kaardistada nii metallist kui ka mitte-metallist objekte. Võta meiega ühendust ja uuri lisa!