Uuringud

Georadar ehk maaradar on usaldusväärne tehnoloogia mittekahjustava uuringu teostamiseks. Uuringuga saab vältida katkestusi, õnnetusi, planeerimata kulusid ja muid kahjusid.

Meie kasutuses on erinevad georadarid ja antennid, seega suudame pakkuda igale uuringule sobiva lahenduse.

Uuringuala suurus võib olla mõnest ruutmeetrist mitme hektarini.

Georadariuuringuid viime läbi koostöös kliendiga või iseseisvalt.

Uuringu tulemused esitame teile sobivas formaadis.

Kasutame georadari tehnoloogiat usaldusväärse mittekahjustava testimise, maa-aluse asukoha määramise ja pinnaehituse jaoks.

 

Georadar võimaldab teostada uuringuid paljudes valdkondades, sealhulgas:

  • maa-aluste tehnovõrkude tuvastamine ja kaardistamine;
  • maaparandussüsteemide kaardistamine;
  • betoonis pingestuskaablite ja armatuuri asukoha tuvastamine;
  • maa-aluste mahutite tuvastamine;
  • matmispaikade asukohtade tuvastamine ja kalmistute kaardistamine märgistamata hauaplatside kindlakstegemiseks;
  • maa alla maetud tõendite tuvastamine kohtuekspertiisi jaoks;
  • tühimike leidmine maapinna või maanteede all;
  • geoloogiliste kihtide määramine;
  • ajalooliste paikade uuring, jpm.

Need on ainult mõned näited uuringuvaldkondadest, mida oma klientidele pakume.

Georadar võimaldab kõiki neid uuringuid teostada ilma uuringuobjekti või maapinda kahjustamata.

Uuringu tellimiseks võta meiega ühendust.