ViewPoint

ViewPoint on Androidi-põhine rakendus (äpp), mis on mõeldud 2D georadarite CrossOver ja PinPointR juhtimiseks ning andmete kogumiseks. ViewPointi saab installida kõikidesse Android-seadmesse (nutitelefoni või tahvelarvutisse), ning see võimaldab traadita ühendust seadme ja georadari vahel.

Kaasaegne ja intuitiivne kasutajaliides võimaldab välitöödel olla efektiivne ning operatiivselt lahendada keerulisi olukordi. See võimaldab koguda andmeid nii üksikute profiilide kaupa kui ka luua projekte, mis koosnevad paljudest profiilidest. ViewPoint annab andmete kogumisel täieliku kontrolli profiilide pikkuste ja profiilide vahede üle, arvestades uuringu spetsiifikat.

 

Erinevad võimalused andmete kogumiseks


Üksikud profiilid, üherealised projektid, mitmerealised projektid (kaksikprofiilid, referentsjoon või GPS)
 

Täpsed markerimäärangud


 • Eelseadistatud markeri värvikoodid, mis vastavad üldlevinud tehnovõrkudele, et need oleksid samad värvid, mis kantakse maapinnale.
 • Kasutaja poolt kohandatud värvikoodid, mis on kasutatavad erinevates valdkondades, näiteks arheoloogias, geoloogias jne.

Intuitiivsed ja hõlpsasti leitavad tööriistad


Töö käigus saad teha kiireid muudatusi:

 • Kanali valimine
 • Sügavuse ja laine kiiruse häälestamine
 • Markeri määramine ja paigutamine
 • Andmete ja kaardi ekraanipildid
 • Filtrite reguleerimine – horisontaalne filter, võimendus ja kontrastsus

Kaardile paigutamine Google Earth™ toe abil

 • KMZ-failide automaatne genereerimine koos profiilide asukohtade, uuringumarsruutide, markerite ja radargrammidega.
 • Võimaldab avada faile rakenduses Google Earth™, ArcGIS või mujal seda vormingut toetavas tarkvaras.

Lihtne georefereerimine koos Google Map™ integratsiooniga

 • Sisemise GPS-i ja Google Map-i integreerimise kombinatsioon võimaldab andmehõive käigus reaalajas jälgida radariandmetega profiilide asukohti, uuringute marsruute ja paigutatud markereid.
 • Välise RTK GNSS-i ühendamisega saavutatakse andmete väga kõrge täpsusklass.

Arusaadav märgistus


Eelseadistatud markerite värvikoodid, mis vastavad üldlevinud tehnovõrkude värvidele, tagavad selle, et värvid arvutis oleksid samad kui märgistused maapinnal.
 

Automaatne uuringuaruande genereerimine


Automaatne pdf-kokkuvõtte genereerimine annab kiire ülevaate läbiviidud uuringust ning lihtsustab uuringutulemuste jagamist.