Vanasadama trammitee

21. dets. 2020 | Tehtud tööd

Tallinna linn kavandab uut trammiliini lennujaamast Vanasadamasse. Selleks tuleb rajada täiesti uus trammitee Tallinna kesklinnas ligi 2,5 km lõigul. Tallinna kesklinnas on maa-alune pinnas täis erinevaid kaableid, torusid ja muid objekte. Selleks, et oleks võimalik koostada täpne trammitee projekt ning hiljem ehitus kulgeks sujuvalt, tuleb tuvastada ja kaardistada kõik uue trammitee trassile jäävad maa-alused tehnovõrgud ning muud olulisemad maa-alused rajatised.

ÜLESANNE

Tuvastada ja kaardistada maa-alused tehnovõrgud ning muud olulisemad maa-alused rajatised.

LAHENDUS

Kuna tegemist oli väga suure georadariuuringuga, mis kulges Tallinna kesklinnas osaliselt sõiduteedel ja osaliselt kõnniteedel, siis jaotati see paljudeks projektideks. Osadel projektidel teostati andmehõive päevasel ajal, osadel öösel, mil liiklust oli vähem.

Kõikidel projektidel teostati andmehõive antennimassiiviga kõrgresolutsiooniga 3D georadariga Raptor. Positsioneerimiseks kasutati tahhümeetrit, mis saatis positsioneerimisandmed pideva andmevoona andmekogumise tarkvarasse Talon, kus see pandi kokku georadariandmetega.

Kõik välitöödel kogutud andmed töödeldi ning tuvastatud tehnovõrgud vektoriseeriti spetsiaaltarkvaraga GPR Slice. Vektoriseeritud objektid eksporditi CAD ja GIS formaati tervikliku kompleksuuringu kokkupanekuks. Lisaks loodi osadest projektidest maapinna horisontaallõiked, et visualiseerida paremini maa-aluseid rajatisi.

TULEMUS

Georadariuuringu tulemusena tuvastati ja kaardistati suurem osa maa-aluseid tehnovõrke kõikidel uuringualadel. Lisaks kaardistati mitmeid maa-aluseid rajatisi. Saadud tulemust võrreldakse eelnevalt olemasoleva infoga maa-aluste tehnovõrkude ja objektide kohta ning pannakse kokku täpne eelinfo trammitee projekteerimiseks.

 

Georadariuuring: tehnovõrkude trassid horisontaallõikel

 

Georadariuuring: maa-alune objekt radargrammidel