Roosikrantsi tänava uuring Raptor 3D radariga

19. juuni 2020 | Tehtud tööd

Roosikrantsi tänava piirkond on ajalooliselt väga oluline. Siin on olnud nii rannik, oluline väljapääs linnast kui ka tänapäevase kesklinna osa. Kogu ajalugu on ladestunud ligi kolme meetrise kihina asfaltkatte alla. Piirkonnas on toimunud eelnevalt mitmeid arheoloogilisi väljakaevamisi ning tänu sellele saab eeldada, et Roosikrantsi tänav peidab ajaloolisi esemeid erinevatest aegadest.

ÜLESANNE

Roosikrantsi tänaval algab taastusremont ning ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Enne kaevatöid tuli teostada Roosikrantsi tänava muinsuskaitseline eeluuring, selgitamaks välja võimalikud piirkonnad, kus võib leida muinsuskaitsele huvipakkuvaid objekte. Georadariuuringu ülesanne oli leida arheoloogilistele objektidele viitavaid anomaaliaid, mis ei oleks seotud tehnovõrkudega ning eristada tehnovõrkudega seotud kaevetöödest puutumata alad, kus võiks eeldada muinsuskaitsele huvitavate kihistuste paremat säilimist.

LAHENDUS

Andmehõiveks kasutati kõrgeresolutsiooniga 3D georadari Raptor käru versiooni koos 450 MHz antennimassiiviga, mille antennide vaheline kaugus on 8 cm ja mis skaneerib ühe läbimisega 8 profiili. Raptor on uue põlvkonna 3D georadar, mis kasutab parimat Real-Time Sampling tehnoloogiat. See tagab hea resolutsiooni ning vähema müraga pildi. Andmete järeltöötlus tehti uue ja spetsiaalselt Raptori andmete töötlemiseks ja visualiseerimiseks loodud tarkvaraga Condor. 3D georadari Raptor kiire ja kõrgresolutsiooniga andmehõive ning andmetöötlus Condor tarkvaraga, võimaldas Roosikrantsi tänaval maa-aluste objektide vaatlust igast suunast.

TULEMUS

Georadariuuring tõi päevavalgele, mis asub Roosikrantsi tänava asfaldikihi all. Selgelt oli näha, et tänaval on teostatud palju kaevetöid ning maapinnas on palju tehnovõrke. Georadariga saadud pilte võrreldi eelnevalt koostatud geoalusega, et selgitada välja maa-alused objektid, mis ei ole seotud tehnovõrkudega. Leiti mitmeid väiksemaid anomaaliaid, mis olid kohtades, kus geoaluse järgi tehnovõrke ei peaks olema. Lisaks leiti arvatavasti ühe suure hoone maa-alused jäänused tänava Vabaduse väljaku poolses osas.