Pärnamäe kalmistu

12. juuni 2020 | Tehtud tööd

Pärnamäe kalmistul on plaanis laiendada matmisala. Kalmistu keskel on suur ala, mis ei ole kasutuses. Ajalooliselt on selles kohas kaevandatud kruusa ning hiljem on see täidetud osaliselt prügi ja erineva täitepinnasega. Terve ala koosneb kolmest osast, millest kaks on madalamad ning üks kõrgem. Kalmistu haldajal oli küsitava väärtusega info, et kuhugi uuringualusel alal oli aastakümneid tagasi maetud umbrohu tõrjeks kasutatud mürkide ca 100 liitrised tünnid.

ÜLESANNE

Otsida alalt metallist 100 liitriseid tünne ning leidmisel määrata nende täpne asukoht ja sügavus.

LAHENDUS

Maa-aluste lokaalsete objektide leidmiseks tuleb kogu ala väga tihedalt skaneerida. Seda saab teha kasutades väga tiheda (0,5 x 0,5 m) uuringuvõrguga 2D radarit või antennimassiiviga 3D radarit. Mõlemal juhul peab skaneeritav ala olema piisavalt sile ja sellel ei tohi olla segavaid objekte. Pärnamäe kalmistu uuringu ala oli tervikuna väga ebatasane ning sellel kasvas kõrge hein. Lisaks oli kõrgemal osal palju prügi ning kasvasid põõsad. Sellest tingituna otsustati kõrgem osa jätta esialgu uuringualast välja. Ülejäänud alal niideti hein ja tasandati maapind traktoriga. Andmehõive teostati kõrgeresolutsiooniga andmemassiiviga 3D radariga Raptor. Positsioneerimist teostati tahhümeetriga. Andmete järeltöötlus teostati spetsiaaltarkvaraga GPR Slice.

TULEMUS

Georadariuuringu tulemusena saadi uuringualast maapinna horisontaallõiked. Nendelt leiti mitmeid maa-aluseid objekte, mis on tõenäoliselt jäänud sinna ajast, kui seal kruusa kaevandati. Umbrohutõrjevahendite tünne uuringualalt ei leitud. Seega on uuritud alale turvaline laiendada matmisala.

 

Georadariuuring maa-aluste lokaalsete objektide leidmiseks Pärnamäe kalmistul

 

Georadariuuring: anomaalia

 

Georadariuuring: anomaalia