Nissi kalmistu

11. dets. 2020 | Tehtud tööd

Nissi kalmistul oli vaja luua uus kalmukoht vanade haudade kõrvale. Olemasolevate haudade asukohtade kohta olid vasturääkivad andmed. Osade haudade peale oli pandud uus liivakiht ning need olid ümber kujundatud. Oli võimalik, et haua maapealne osa ning maa-alune osa ei ole enam täpselt kohakuti.

ÜLESANNE

Tuvastada haudade maa-alused osad ning kaardistada täpselt nende asukohad.

LAHENDUS

Olemasolevad hauad olid ebatasase pinnasega, ääred madalamad ja keskelt kõrgemad. Haudade peal tuli skaneerida ettevaatlikult, et mitte kahjustada liigselt hauaplatsi. Sellepärast teostati andmehõive väikse ühekanalilise 2D georadariga PinPointR. Haudade georadariuuringutes on soovituslik kasutada antenni sagedusega 400 MHz, see suudab „näha“ piisavalt sügavale ning samal ajal tagab piisava resolutsiooni. Kuigi PinPointR on kahe sageduseline – 400 MHz ja 800 MHz, siis antud uuringus kasutati ainult madalamat sagedust.

TULEMUS

Uuringu tulemusena tuvastati selgelt nelja haua paiknemine. Nende asukohad olid kooskõlas ka kalmistuvahi ütlustega. Lisaks tuvastati üks väga vana hauakoht, kus säilmed olid suures osas juba lagunenud ja vaevu märgatavad. Georadariuuringu tulemusena oli võimalik määrata uue kalmukoha asukoht ilma olemasolevaid haudu kahjustamata.

 

Tuvastatud hauad georadariuuringu horisontaallõikel

 

Georadariuuringu radargrammil on näha neli vana matmiskohta