Viljandi mõisa kalmistu

31. okt. 2021 | Tehtud tööd

Viljandi laululava taga asub küngas, mis peidab endas palju ajaloolisi väärtusi. Sellel alal asus umbes 1225. a rajatud St. Katariina kirik. Kiriku põranda ja alusmüüride alla maeti lossirüütlid, kiriku ümber aga ristitud eestlased. Peale kiriku hävinemist maeti surnuid kirikuaeda edasi. See ala sai ka mõisa kalmistuks ning teadaolevalt on sellele kalmistule maetud viis Viljandi mõisnike perekonnaliiget: parun Oswald Paul Conrad Constantin von Ungern-Sternberg, paruness Marie Anna Eugenie von Ungern-Sternberg, Otto Oswald Karl von Mensenkampff, paruness Emily Sophie Alexandrine von Ungern-Sternberg ja Alexandrine Alice Emily von Mensenkampff. Infot nende haudade kohta on napilt, aga üht-teist siiski leidub. 1934. aastal oli kalmistul viimane matus ning nii mõnigi vanem linnaelanik mäletab veel mustast graniitkivist riste ja horisontaalseid hauaplaate.

ÜLESANNE

Georadariuuringu eesmärk oli saada kinnitust või lükata ümber väited pinnase alla maetud hauatähistest. Seega tuli uuringuala väga täpselt ja hea resolutsiooniga skaneerida, kuna ei olnud teada nende hauatähiste võimalikku asukohta ega suurust.

LAHENDUS

Kuna uuringu ülesanne nõudis maapinna sisemusest võimalikult kõrge resolutsiooniga pildi saamist, siis kasutati andmete kogumiseks kõrgresolutsiooniga andmemassiiviga 3D radarit Raptor. Täpseks positsioneerimiseks prooviti kasutada kõigepealt RTK GNSS seadet, aga laululava metallist katus ja seinad segasid selle tööd. Sellepärast positsioneeriti georadarit tahhümeetriga. Kogutud georadariandmed töödeldi ning visualiseeriti GPR Slice tarkvaraga. Andmed koguti kahes osas: künka keskel asuval kõrgemal osal ning ülejäänud madalamal osal.

TULEMUS

Uuringu tulemusena leiti vähem kui poole meetri sügavuselt mitmeid objekte, mis võivad olla hauatähised või nende osad. Leiti ka rist, mis võib olla üks otsitav suur graniidist hauatähis. Lisaks leiti kahe hoone maa-alused varemed ning kivisillutisega kaetud jalgrada. Kuna uuringuala on olnud kasutuses juba vähemalt 800 aastat kirikuaiana ja kalmistuna, siis leidus seal maa sees erinevatel sügavustel palju erinevaid metallist ja mittemetallist objekte.

Loe lisaks “Sakala”: Laululava tagant asuti mõisarahva kadunud haudu otsima

Kaardistatud maa-alused müürid, kivisillutis ja objektid

 

Leitud maa-alune ristikujuline objekt maapinna horisontaallõikel