Narva Hermanni linnus

30. sept. 2021 | Tehtud tööd

Praeguse Narva Hermanni linnuse vanimad osad pärinevad umbes 1300. aastast, mil taanlased alustasid kastellilaadse kantsi rajamist senise puitlinnuse asemele. Selle loodenurgas kõrgus neljanurgeline torn – praeguse Pika Hermanni torni eellane. Linnus on olnud nii taanlaste, rootslaste, venelaste kui ka Liivi ordu valduses. Aegade jooksul on linnusesse rajatud erinevaid hooneid – ja neid ka lammutatud. Sellest tulenevalt on maa sees peidus palju arheoloogidele huvipakkuvat.

ÜLESANNE

Linnuses teostatakse Tallinna Ülikooli arheoloogide poolt arheoloogilisi uurimisi, mille üheks osaks on ka georadariuuring. Uuringuga sooviti kaardistada võimalikult palju maa-aluseid müüre, vundamente ja muid rajatisi. Eesmärk oli saada uuringualast võimalikult häid maapinna horisontaallõikeid, mille järgi tuvastada ajalooliste hoonete ja rajatiste paiknemine. Georadariuuring teostati linnuse läänehoovis, linnuse müüri peal Kristervallil ja linnuse lõunaküljel.

LAHENDUS

Kuna uuringu ülesanne nägi ette maapinna sisemusest võimalikult kõrge resolutsiooniga pildi saamist, siis kasutati andmete kogumiseks kõrgresolutsiooniga andmemassiiviga 3D radarit Raptor, millel on 450 MHz antennid. Täpseks positsioneerimiseks kasutati Leica RTK GNSS seadet. Parandite saamiseks kasutati Maa-ameti püsivõrku. Kogutud georadariandmed töödeldi ning visualiseeriti GPR Slice tarkvaraga. Andmeid koguti mitmes osas, kuna uuringuala oli suur – üle 1 hektari. Neid osi hiljem andmetöötluse käigus omavahel kombineeriti, et saada võimalikult hea kvaliteediga ja terviklik pilt.

TULEMUS

Uuringu käigus leiti palju maa-aluseid müüre, vundamente ja anomaaliaid – kogutud infoga saavad arheoloogid edasi töötada. Antud uuring on ilmekaks näiteks, et georadar võimaldab kiirelt, soodsalt ja kvaliteetselt tuvastada ja kaardistada maa-aluseid objekte ilma maapinda ja otsitavat objekti kahjustamata. Samasuguse täpsusega tulemuse saavutamiseks oleks ilma georadarita tulnud terve Narva Hermanni Linnuse läänehoov ca 2 meetri sügavuselt lahti kaevata, mis oleks olnud kallis, aeganõudev ja külastajaid häiriv.

 

Kaardistatud maa-alused rajatised maapinna horisontaallõikel

 

Kaardistatud maa-alused rajatised maapinna horisontaallõike videos