Laevavrakk Tallinna Sadama D-terminali territooriumil

24. mai 2020 | Tehtud tööd

Tallinna Vanasadama territooriumil hakati 2016. aastal rajama D-terminali jaoks uut autode laevale peale- ja mahalaadimise ala. Oli teada, et sellel alal võib olla laevavrakke. TLÜ Ökoloogia keskuse vanemteadur Hannes Tõnisson (PhD) viis sadama piirkonnas läbi 2D georadariuuringu, eesmärgiga selgitada välja sealse laevavraki täpne asukoht ja asend. Kokku mõõdistati 2016. aastal 13 profiili erinevas suunas ning nende põhjal tehti järeldused laevavraki asukoha ja paiknemise kohta. Kuigi radargrammid lubasid järeldada, et tegemist on laevavrakiga ning nende järgi määrati ka selle paiknemine, ei saanud selles 100% kindel olla, kuna visuaalselt vrakki ei nähtud.

ÜLESANNE

Selleks, et visuaalselt näha, kas piirkonnas asub oletatud laevavrakk ning kus ja kuidas see täpselt paikneb, otsustati vraki võimalik paiknemiskoht uuesti terves ulatuses skaneerida mitmekanalilise kõrgeresolutsiooniga 3D georadariga.

LAHENDUS

Kuna ülesanne oli visuaalselt kuvada laevavrakk selle tegelikus asukohas, siis otsustati kasutada Rootsi ettevõtte ImpulseRadari poolt toodetud 3D georadarit Raptor. Kuna laevavraki täpne sügavus ei olnud teada, kasutati 450 MHz-ga antennimassiivi. Raptori 450 MHz sagedusega antennimassiiv koosneb paljudest antennidest, millega saab ühe läbimisega skaneerida 8 profiili vahedega 8 cm. Tänu sellele saadi uuringualalt piisavalt andmeid, et nendest moodustada kõrgresolutsiooniga vaateid uuritavast objektist.

TULEMUS

Kokku skaneeriti uuringualal 75 paani, milles igaühes oli 8 profiili ehk kokku 600 profiili. Selleks, et kõik kogutud andmed oleks võimalik panna täpselt oma õigesse asukohta, teostati positsioneerimist väga täpse RTK GNSS seadmega.

Andmete järeltöötlus ja visualiseerimine teostati uue tarkvaraga Condor. Condor on uus ja efektiivne töövahend 3D georadari Raptor andmete töötlemiseks, visualiseerimiseks ja tõlgendamiseks.

Andmehõive 3D georadariga Raptor ja andmete töötlus tarkvaraga Condor muutsid maa-aluse vraki kõigile nähtavaks. Selle uuringu tulemusena saab nüüd näha laevavraki kuju, suurust ning täpset paiknemist.