Vana vundamendi uuring

10. okt. 2019 | Tehtud tööd

Harjumaal Valingu külas hakati renoveerima elamut. Oli teada, et lisaks olemasolevale hoonele, oli ajalooliselt kinnistul paiknenud veel teisi hooneid. Need olid aga juba aastakümnete eest lammutatud ning nende asemele oli rajatud haljastus. Silma järgi ei olnud võimalik keskkonnas tuvastada lammutatud hoonete asukohti ning nende kohta puudusid täpsed joonised.

ÜLESANNE

Renoveerimistööde käigus oli planeeritud rajada säilinud hoonele uued välised vee- ja kanalisatsioonitorud ja elektrikaabel. Kõik välisühendused olid planeeritud tulema sellest suunast, kus olid paiknenud lammutatud hooned. Oli teada, et maa sees peaks olema säilinud üks vana hoone vundamendimüür ning tõenäoliselt ka pinnasega täidetud kelder. Ülesanne oli tuvastada ja kohapeal maha märkida vundamendimüüri ja keldri asukoht, et uued torud ja kaablid oleks võimalik nendest mööda paigaldada.

LAHENDUS

Kuna ülesanne oli väiksel maa-alal üles leida ja maha märkida maa-alused müürid, siis otsustati kasutada väikest lükatavat georadarit PinPointR, millel on kaks sagedust: 400 MHz ja 800 MHz. Maa-aluste varemete ja vundamentide tuvastamiseks sobib hästi 400 MHz antenn, kuna sellega on võimalik näha üldjuhul 3 meetri sügavuseni ning sellel on piisav resolutsioon, et ka õhemad müürid ei jääks leidmata. Kuigi eelinfo põhjal pidi olema uuringualal üks vundamendimüür ja üks kelder, selgus prooviskaneerimise käigus, et tõenäoliselt peidab maapind rohkem varemeid. Sellest lähtuvalt otsustati kogu uuringuala skaneerida tiheda uuringuvõrguga. Kuna skaneerimise käigus ei kasutatud positsioneerimisseadmeid, märgistati looduses täpselt uuringuvõrgu nurgad.

TULEMUS

Uuringualal koguti kokku toorandmed 74 profiilil. Toorandmed töödeldi spetsiaaltarkvaraga GPR Slice. See on professionaalne tarkvara, mis võimaldab töödelda praktiliselt kõigi tootjate georadarite toorandmeid. GPR Slice tarkvara kasutavad paljud ülikoolid ja geofüüsikalisi uuringuid teostavad ettevõtted. Töödeldud andmetest tehti maapinna horisontaallõiked, mille järgi on visuaalselt võimalik tuvastada maa sees olevaid objekte. Horisontaallõikelt on näha, et vana hoone vundament on maa sees tervikuna säilinud. Tänu georadariuuringule saadi teada täpne maa-aluste varemete paiknemine ning oli võimalik planeerida välistrasside rajamist.

 

Uuringul kasutatud PinPointR by ImpulseRadar

 

Horisontaallõige maapinnas asuvast vanast vundamendist