Tina, Vase ja Pika tänava kompleksuuring

31. aug. 2020 | Tehtud tööd

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil (KKA) on plaanis Tina, Vase ja Pika tänava renoveerimine. Selleks, et ehitustööd kulgeksid kiiresti ja soodsalt ning et kaevetööd ei põhjustaks õnnetusi, otsustas KKA enne projekteerimist tellida maa-aluste tehnovõrkude kompleksuuringu. Kompleksuuringu käigus tuvastatakse ja kaardistatakse täpselt kõikide maa-aluste tehnovõrkude paiknemine ja sügavus. Kompleksuuringu oluliseks osaks on georadariuuring.

ÜLESANNE

Tuvastada ja kaardistada maa-alused tehnovõrgud.

LAHENDUS

Kõikidel objektidel teostati andmehõive antennimassiiviga kõrgresolutsiooniga 3D georadariga Raptor. Positsioneerimiseks kasutati tahhümeetrit, mis saatis positsioneerimisandmed pideva andmevoona andmekogumise tarkvarasse Talon, kus see pandi kokku georadari andmetega. Kohtades, mida ei saanud 3D radariga skaneerida, või kus sooviti andmeid täpsustada, teostati lisaks andmehõive ühekanalilise 2D radariga PinPointR.

Kõik välitöödel kogutud andmed töödeldi ning tuvastatud tehnovõrgud vektoriseeriti spetsiaaltarkvaraga GPR Slice. Vektoriseeritud objektid eksporditi CAD ja GIS formaati tervikliku kompleksuuringu kokkupanekuks.

TULEMUS

Georadariuuringu tulemusena tuvastati ja kaardistati suurem osa maa-aluseid tehnovõrke kõikidel uuringualadel. Georadariuuringu tulemusest ja teistest kogutud andmetest pandi kokku täpne maa-aluste tehnovõrkude koondplaan koos atribuutandmetega. Lisaks visualiseeriti saadud tulemused 3D mudelina (ülemisel pildil).

 

Pika tänava georadariuuring tehnovõrkude tuvastamiseks ja kaardistamiseks

 

Tina tänava georadariuuringul tuvastatud tehnovõrgud