Tallinna vanalinn: uuring enne Pika tänava renoveerimist

30. sept. 2019 | Tehtud tööd

Pikk tänav Tallinna vanalinnas on üks olulisemaid tuiksooni, ühendades Suur-Rannaväravat vanalinna keskusega. Seal on palju ärisid, restorane ja kohvikuid ning selle kaudu liigub igapäevaselt tuhandeid inimesi, nii kohalikke kui turiste. Kuna tänava sillutis on amortiseerunud ning ka selle visuaalne välimus on halb, on Tallinna linn otsustanud Pika tänava renoveerida. Esimene etapp renoveerimises hõlmab ala Rannavärava teest kuni Olevimäeni.

ÜLESANNE

Pika tänava renoveerimise projekti koostamiseks on vaja saada täpseid ja usaldusväärseid andmeid olemasolevast olukorrast, sealhulgas sellest, mis on maa sees. On teada, et seal on palju erinevaid maa-aluseid tehnovõrke ning seal võib leiduda müüride jäänuseid või muid maa-aluseid tundmatuid objekte. Olemasolevalt geoaluselt saab küll infot, millised tehnovõrgud peaksid seal maas ees olema, aga geoalusel ei ole nende märgitud asukohad ja paiknemissügavused usaldusväärsed. Georadariuuringu ülesanne oli tuvastada ja täpselt kaardistada nii maa-alused tehnovõrgud kui kõik muud võimalikud maa-alused objektid.

LAHENDUS

Pikal tänaval käib pidev elu. Seal on alati palju inimesi ning sõitvaid ja parkivaid autosid. Kuna ülesanne oli tuvastada ja kaardistada täpselt kõik maa-alused tehnovõrgud ning muud maa-alused objektid, siis tuli terve maapind skaneerida selliselt, et ei jääks vahesid. Et see võimalik oleks, telliti Ramudden OÜ-lt liikluskorraldus ning MUPO abiga saadi skaneerimise ajaks kõik autod teisaldatud. Andmehõiveks kasutati kõrgeresolutsiooniga 3D georadari Raptor käru versiooni koos 450 MHz antennimassiiviga, mille antennide vaheline kaugus on 8 cm ja mis skaneerib ühe läbimisega 8 profiili. Positsioneerimiseks kasutati Trimble tahhümeetrit S5, ID-ga prismat ja väliarvutit TSC3. Väliarvutist saadeti positsioneerimisandmed pideva andmevoona Raptor andmekogumise tarkvarasse Talon, kus see pandi kokku georadari andmetega.

TULEMUS

Kogu uuringuala skaneeriti lõikude kaupa selliselt, et skaneerimisliinide vahele ei jääks vahesid.  Kokku skaneeriti 128 uuringuliini, mis teeb kokku 1024 profiili vahedega 8 cm. Andmete järeltöötlus tehti spetsiaaltarkvaraga GPR Slice. See on professionaalne tarkvara, mis võimaldab töödelda praktiliselt kõigi tootjate georadarite toorandmeid. GPR Slice tarkvara kasutavad paljud ülikoolid ja geofüüsikalisi uuringuid teostavad ettevõtted. Andmete järeltöötluse eesmärk oli georadari toorandmetest luua visuaalselt eristatavad objektid ning seejärel need joonestada ja eksportida kolmemõõtmelisena masinloetavasse formaati. Uuringu tulemusena tuvastati enamuse maa-aluste tehnovõrkude täpsed asukohad ja paiknemissügavused ning leiti ka mitmeid muid maa-aluseid objekte. Uurigu tulemust kasutatakse Pikk tänava renoveerimisprojekti koostamisel.

 

Georadariuuring tuvastas Pikal tänaval maa-aluste tehnovõrkude täpsed asukohad ja paiknemissügavused ning mitmeid muid maa-aluseid objekte.