Reidi tee ehitusel avastatud laevavrakk

1. nov. 2019 | Tehtud tööd

Tallinna sadama lähedal, Reidi tee ehitusel kaevas kopp välja vanad puutükid. Kaevamine peatati kohe ning asuti asja lähemalt uurima. Selgus, et tegemist võib olla väga vana laevavrakiga, mille olemasolu kohta puudus info.

ÜLESANNE

Ehitusprojekt nägi ette kollektorist suurte torude ehitamist mereni. Laevavraki tükid leiti aga just kollektori ja mere vahelt. Meie ülesanne oli georadariga välja selgitada laevavraki suurus, selle täpne paiknemine ja sügavus maapinnast. Saadud info põhjal oli võimalik otsustada, mida laevavrakiga teha – kas jätta see oma asukohta või välja kaevata.

LAHENDUS

Kuna ülesanne oli selgitada välja laevavraki täpne asukoht ning oli teada, et selles piirkonnas võivad laevavrakid olla kuni 10 meetri sügavusel, siis otsustati kasutada madala sagedusega georadarit, mis suudab ideaalsetes tingimustes „näha“ kuni paarikümne meetri sügavusele. Kuigi kopaga tulid vraki tükid välja mõne meetri sügavuselt, oli tegemist tõenäoliselt vraki kõige kõrgema osaga ning objekt ulatus palju sügavamale. Sobivaim georadar selliseks tööks on CrossOver CO730. Sellel on kaks sagedust 70 MHz ja 300 MHz ning see on järelveetav radar, mis võimaldab liikumist ebaühtlasel pinnasel. Kuna ei olnud teada, mis pidi vrakk asetseb ning kui palju on temast säilinud, otsustati skaneerida kogu uuringuala 1 m vahedega uuringuvõrguga. Kuna 70 MHz antenni lainepikkus on suur, siis saadi juba mõne meetri sügavusel 1 m vahedega skaneerides piisav ülekate. Positsioneerimiseks mõõdistati kõikide skaneerimisliinide algus- ja lõpp-punktid RTK GNSS seadmega.

TULEMUS

Uuringualal koguti kokku toorandmed 25 profiilil. Toorandmed töödeldi spetsiaaltarkvaraga CrossPoint ja GPR Slice. CrossPoint on ImpulseRadari tarkvara, mis on mõeldud CrossOver ja PinPointR georadarite andmete järeltöötluseks. See tarkvara võimaldab kiiresti ja lihtsalt töödelda kogutud toorandmeid radargrammiks. GPR Slice on professionaalne tarkvara, mis võimaldab töödelda praktiliselt kõigi tootjate georadarite toorandmeid, selle tarkvaraga saab teha erinevaid lõikeid ja mahte ning visualiseerida töödeldud andmeid erineval kujul. Uuringu tulemusena selgitati välja vraki ulatus ja paiknemissügavus ning selle info põhjal oli võimalik teostada edasisi kaevetöid.

 

Georadariuuringu tulemusena selgitati välja Reidi tee rajamisel ootamatult avastatud laevavraki täpne paiknemine ja sügavus maapinnast.

 

Foto vrakist leiupaigas: Sander Ilvest (Postimees)

Loe Postimehest: Reidi teel avastati veel üks vana laevavrakk