Põrandakonstruktsioon

29. sept. 2020 | Tehtud tööd

Tallinnas Ahtri tänaval asuvat ärihoonet plaanitakse laiendada. Selle käigus soovitakse rajada uusi kandvaid vaheseinu ilma olemasolevat vundamendi- ja põrandakonstruktsiooni kahjustamata. Kuna tegemist on ajaloolise hoonega, siis ei ole selle kohta säilinud täpseid vundamendi ega põrandakonstruktsiooni jooniseid.

ÜLESANNE

Tuvastada põrandakonstruktsiooni paksus, armatuuride paiknemine põrandakonstruktsioonis ja vundamendi paiknemine esimese korruse põranda all.

LAHENDUS

Eelinfo kohaselt oli tegemist põrandaplaadiga, mille paksus võis olla kuni 1 meeter. Seetõttu oli vajalik kasutada georadari antenni sagedusega 800 MHz. Kogu uuringuala jaoks valmistati 10 x 10 cm uuringuvõrk ning selle järgi skaneeriti kogu uuringuala mõlemas suunas. Kogutud andmed töödeldi  spetsiaaltarkvaraga GPR Slice.

TULEMUS

Uuringu tulemusena saadi radargrammid, mille alusel määrati põrandakonstruktsiooni paksus, armatuuri paiknemine põrandas ning samuti vundamendi paiknemine põranda all. Lisaks tehti töödeldud andmetest põranda horisontaallõiked, mis annavad põrandaarmatuurist ülevaatliku pildi.

 

Põrandakonstruktsiooni uuring georadariga: armatuur horisontaallõikel

 

Põrandakonstruktsiooni uuring georadariga: radargramm