Estonia teatri esine plats

16. aug. 2019 | Tehtud tööd

Tallinna linnavalitsus otsustas rajada Eesti omaaegse tuntud laulja ja näitleja Georg Otsale 100. sünniaastapäeva puhul skulptuuri Estonia teatri esisele platsile Estonia puiesteel. Skulptuuri püstitamine eeldab sellele vundamendi rajamist ning selleks on vaja kindlaks teha, kas maa sees on objekte, mis seda takistada võiksid. Maa-ala kohta oli olemas erinevaid geodeetilisi alusplaane, aga nende täpsuses ja usaldusväärsuses ei saanud olla kindel.

ÜLESANNE

Olemasolevate geodeetiliste alusplaanide pealt oli näha, et uuringualal on palju erinevaid maa-aluseid tehnovõrke, kuid andmed võrreldud geoalustel olid vastuolulised. Georadari uuringu ülesanne oli tuvastada ja kaardistada kõikide maa-aluste tehnovõrkude täpsed tegelikud asukohad ja paiknemissügavused.

LAHENDUS

Kuna ülesanne oli tuvastada ja kaardistada täpselt kõik maa-alused tehnovõrgud, siis otsustati kasutada kõrgresolutsiooniga 3D georadari Raptor käru versiooni. Kasutati 450 MHz antennimassiivi, mille antennide vaheline kaugus on 8 cm ja mis skaneerib ühe läbimisega 8 profiili. Kogu uuringuala skaneeriti ühes suunas selliselt, et skaneerimisliinide vahele ei jääks vahesid. Positsioneerimiseks kasutati Trimble RTK GNSS seadet R8 ja väliarvutit TSC3. Positsioneerimisseade saatis maa-ala skaneerimise käigus georadarile pidavalt NMEA andmevoogu, mis seoti georadari andmetega.

TULEMUS

Uuringualal skaneeriti kokku 15 uuringuliini, mis teeb kokku 120 profiili vahedega 8 cm. Andmete järeltöötlus teostati ettevõtte Macleod Simmonds spetsiaaltarkvaraga GPRCAD. Andmetöötluse eesmärk oli georadari toorandmetest luua visuaalselt eristatavad objektid ning seejärel need joonestada ja eksportida kolmemõõtmelisena CAD formaati. Saadud andmeid võrreldi Tallinna linnal olemasolevate andmetega ning selgus, et üks suur elektrikaablite šaht oli linna andmetes puudu. Tänu teostatud georadariuuringule said andmed täiendatud ja Georg Otsa skulptuurile saab asukoha määrata usaldusväärsete andmete põhjal.

 

Estonia teatri esise platsi georadariuuringu tulemus