Valmis maa-aluste tehnovõrkude 3D projekti lõpparuanne

12. aug. 2019 | Uudised

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel valmis projekti „Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks“ lõpparuanne. Projekti eesmärk oli välja töötada kaasaegsetel tehnoloogiatel põhinev lahendus maa-aluste tehnovõrkude kolmemõõtmeliseks (3D) andmehõiveks, töötlemiseks ja kasutamiseks linnaruumi planeerimisel, arendamisel ja haldamisel. Projekt keskendus peamiselt teemadele:

  • Kuidas saada maa-aluste tehnovõrkude kohta õigeid andmeid;
  • Kuidas töödelda ja kasutada saadud õigeid andmeid;
  • Kuidas hoida ja täiendada andmeid.

Lõpparuande tulemusi ja projekti käigus tehtud ettepanekuid arvestab Tallinna linn oma edasiste tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Projekti lõpparuandega saab tutvuda siin.

Loe ka: Uus ajastu ehituses: maa-aluste tehnovõrkude 3D andmed