Sillamäe sadama raudteetunnel

21. juuni 2021 | Tehtud tööd

Sillamäe sadama territooriumil asub raudteealune transporditunnel, mille kaudu sõidavad veoautod sadamakaile kaupa viima. Transporditunnel on rajatud ca 15 aastat tagasi lubjakiviastangu sisse, aga selle põhjaalune on täidetud erineva fraktsiooniga täitematerjaliga. Tunneli põhi on ca 50 sentimeetri paksune raudbetoon, mis on kaetud kahekordse kihi asfaltbetooniga. Tunneli põhja asfaldisse on tekkinud mitmesse kohta auke. Neid on küll parandatud, aga neid tekib pidevalt uuesti. Nüüd soovitakse ette võtta põhjalikum tunneli põhja renoveerimine.

ÜLESANNE

Georadariuuringu eesmärk oli tuvastada tunneli raudbetoonist põhja all olevad tühimikud või hõredama materjaliga kohad, mis võivad põhjustada tunneli põhja deformeerumist.

LAHENDUS

Eelinfo kohaselt oli tunneli põhjas betoonikiht, kus sees on rauast armatuur intervalliga ca 200 mm. Sellest tulenevalt otsustati kasutada kahte erinevat lahendust, et radarilained kindlasti armatuuri vahelt läbi mahuksid ning et oleks tagatud võimalikult hea resolutsioon ja läbistamise sügavus. Sügavamate kihtide ja tervikülevaate saamiseks kasutati kõrgresolutsioonilist antennimassiiviga 3D georadarit Raptor koos 450 MHz antennidega. Madalamal asuvate kihtide tuvastamiseks kasutati 2D georadarit PinPointR koos 800 MHz antenniga. Kuna andmete kogumine toimus tunnelis, siis kasutati positsioneerimiseks tahhümeetrit. Kogutud andmed töödeldi ja visualiseeriti GPR Slice tarkvaraga.

TULEMUS

Uuringu tulemusel tuvastati alad, kus on ümbritsevaga võrreldes rohkem niiskust ning samuti kohad, kus täitepinnas on hõredam ning kaardistati need kohad. Georadariuuringu tulemus annab kinnitust, et asfaltkatte lagunemine on põhjustatud mitmetest aluskihtdes olevatest probleemidest. Kuna georadariuuringu tulemusena tuvastati nii niiskust tee konstruktsioonis, tühimikke ja ka hõredama täitematerjaliga kohti mitmes paigas ning sügavusel, siis on võimalik, et asfaldikihi all olev betoonikiht ei ole stabiilne. Ebakindla aluspõhja pärast betoonkiht liigub nii veoautode raskuse kui ka talvel niiskuse külmumise ja sulamise koosmõjul. See omakorda põhjustab asfaldikihi lagunemise.

 

Maa-alused hõredama pinnasega ja niiskemad kohad maapinna vertikaallõikel (radargrammil)

 

Tunneli põranda armatuur maapinna horisontaallõikel

 

Lagunenud asfalt tunneli põrandal