Päikesepargid

30. okt. 2020 | Tehtud tööd

Eestis on rajatud palju päikeseparke. Suur osa nendest on rajatud põllu- ja heinamaadele. Nendelt maadelt liigniiskuse ärajuhtimiseks on ehitatud maaparandussüsteemid. Enamus maaparandussüsteeme on rajatud aastakümneid tagasi ning puuduvad täpsed andmed nende asukoha ja sügavuse kohta. On olemas küll ajaloolised joonised, aga üldjuhul on need ebatäpsed. Selleks, et päikesepaneelide ja kaablite paigaldusel ei lõhutaks ära maaparandussüsteeme ega tekitataks üleujutusi, tuleb täpselt kindlaks määrata drenaažitorude paiknemine.

Georadariuuringuga kaardistati eelmisel aastal ligi paarikümne päikesepargi territooriumile jäävad maaparandussüsteemid.

ÜLESANNE

Tuvastada ja kaardistada maa-alused drenaažitorud.

LAHENDUS

Päikesepargi alad on üldjuhul suured ja väga ebatasase pinnasega. Sellest tingitult ei ole kogu uuringuala skaneerimine 3D georadariga sobiv meetod. Iga päikesepargi maaparandussüsteemide kohta koguti enne välitöid eelinfot, et saada teada nende võimalikud kulgemissuunad ning asukohad. Kogutud andmete abil tuvastati välitööde käigus drenaažitorud 2D georadariga ning salvestati nende täpsed asukohad RTK GNSS-seadmega. Torude sügavus määrati kindlaks kogutud radariandmete töötlemise käigus spetsiaaltarkvaraga GPR Slice.

TULEMUS

Georadariuuringu tulemusena tuvastati ja kaardistati täpselt kõigi drenaažitorude paiknemine. Kõikidel uuringutel selgus, et olemasolevad andmed maaparandussüsteemide kohta on ebatäpsed ning drenaažitorud ei paikne seal, kus nad ajaloolistel joonistel on kujutatud. Uuringu tulemus koos olemasolevate andmete võrdlusega vormistati CAD ja GIS joonistena, mis said aluseks päikesepargi projekteerimisel.

 

Georadariuuringud päikeseparkide aladel maaparandussüsteemide tuvastamiseks

 

Georadariuuringu radargramm päikeseparkide aladel maaparandussüsteemide tuvastamiseks