Narva linnus

30. nov. 2020 | Tehtud tööd

Narva linnuse läänehoovis oli ajalooliselt kogu idaserva hõlmanud u 30 m laiune vallikraav.  1650ndate aastate plaani pealt on teada selle võimalik asukoht, aga ei ole teada täpne ulatus. Vallikraav täideti 17. sajandi lõpul. Täiteks on arvatavalt sõnnikukihid, mis vahelduvad kruusa või hõreda rusuga. Selle peal on tõenäoliselt u 2-3 m hõredat lammutusrusu. Vallikraavi sügavus võib ulatuda kuni 10 meetrini. Lisaks oli Narva linnuse läänehoovis mitmeid ehitisi, mille varemed peaksid paiknema maapinna all.

ÜLESANNE

Esmane ülesanne oli tuvastada ajalooline vallikraav ning määrata kindlaks selle ulatus. Lisaks oli eesmärk saada kinnitust arsenalihoone varemete asukoha kohta.

LAHENDUS

Ajalooline vallikraav oli eelinfo kohaselt ligi 30 meetri laiune ja kuni 10 meetri sügavune. Seetõttu sai selle kaardistamiseks kasutada ainult madalasagedusega georadarit. Otsustati kasutada ühe kanaliga CrossOver 7030 radarit, millel on kaks sagedust – 70 MHz ja 300 MHz. Vallikraavi kaardistamiseks kasutati madalamat sagedust. Arsenalihoone varemed pidid eelinfo kohaselt asuma mitte sügaval maapinna all ning müüride täpseks tuvastamiseks oli vaja head resolutsiooni. Sellel põhjusel kasutati varemete kaardistamiseks kõrgeresolutsiooniga andmemassiiviga 3D radarit Raptor, millel olid 450 MHz antennid. Kuna Narva linnuse läänehoov on lage ala, siis oli võimalik seal positsioneerimist teostada RTK GNSS-seadmega.

TULEMUS

Georadariuuringu tulemusena tuvastati ajaloolise vallikraavi asukoht ja orienteeruv sügavus. Vallikraavi asukoht oli praktiliselt samas kohas, kus see eelinfo kohaselt pidi olema, aga sügavus oli maksimaalselt ainult 6 meetrit. Arsenalihoone varemed suudeti tuvastada ja visualiseeriti maapinna horisontaallõigetel. Selle hoone varemete asukoht läks enam-vähem kokku eelinfoga hoone asukoha kohta.

 

Narva linnuse hoovi georadariuuring: ajalooline vallikraav ja arsenalihoone varemed

 

Narva linnuse hoovi georadariuuring: ajalooline vallikraav radargrammil