Maa-alused tehnovõrgud 3Ds

3. veebr. 2020 | Uudised, Teenused

Täpne ja usaldusväärne info maa-aluste tehnovõrkude kohta on oluline – seda teavad kõik projekteerijad ja ehitajad. See aitab ära hoida õnnetusi, vältida planeerimata kulusid ja kokku hoida aega.

Eelmisel aastal Tallinna linna poolt valminud projekti „Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks“ käigus jõuti järeldusele, et kui kasutada õigeid seadmeid ja meetodeid, siis on võimalik täpselt kaardistada praktiliselt kõik maa-alused rajatised. Selle projekti käigus saadud teadmisi hakatakse järk-järgult juurutama igapäevasesse tegevusse.

Näiteks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet praegu viimas läbi hanget Rahu tee põhiprojekti koostamiseks. Töövõtjal tuleb muuhulgas uurida olemasolevate tehnovõrkude paiknemine ja sügavus mõõdistusalal. Kõikide tehnovõrkude täpsed asukohad ja sügavused tuleb kanda plaanile ning lisaks tuleb koostada olemasolevate tehnovõrkude 3D mudelid LandXML formaadis.

Valdavalt on levinud arvamus, et täpseid andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta ei ole võimalik saada. See oletus vastas osaliselt tõele aastate eest. Tänaseks on tehnoloogia arenenud nii kaugele, et maa-aluste tehnovõrkude kohta on võimalik saada täpseid ja usaldusväärseid andmeid. Selleks peab olema motivatsioon ning kasutada tuleb õigeid seadmeid ja metoodikaid.

Tallinna linna innovatsiooniprojekti käigus jõuti järeldusele, et ei ole ühte superseadet, millega oleks võimalik kaardistada täpselt kõik maa all olevad torud ja kaablid. Iga töö või situatsiooni jaoks tuleb valida sobiv tööriist ja enamus juhtudel tuleb kasutada samas uuringus mitut seadet koos. Jõuti ka järeldusele, et ilma georadarita ei ole enamus juhtudel võimalik maa-aluseid tehnovõrke kaardistada. Georadar suudab tuvastada nii metallist kui mittemetallist tehnovõrke ning samuti „näeb“ seade muid maa-aluseid objekte, mis võivad olla olulised projekteerimisel või ehitustöödel.

Tänasel päeval ei ole Eestis ühtegi teenusepakkujat, kes suudaks iseseisvalt teha uutele nõuetele vastava tervikliku maa-aluste tehnovõrkude uuringu. Kõik geodeesia ettevõtted oskavad olemasolevatest andmetest kokku panna geoaluse. Paljud ettevõtted oskavad tuvastada kaabliotsijaga elektrikaableid. Mõned ettevõtted suudavad teostada kaevu-uuringuid. Ja meie oskame läbi viia uuringuid georadariga.

Turg ootab terviklahendust. Tänaseks on Tallinna linn välja kuulutanud esimese hanke, kus nõutakse olemasolevate tehnovõrkude 3D mudelit. Usume, et varsti muutub see tavapäraseks kõikides Tallinna taristuprojektides. Sarnaselt hakkavad erasektori taristurajajad peagi nõudma terviklahendust. Tellijaid ei rahulda peagi enam ebatäpsete andmetega geoalused, vaid nad soovivad saada maa-alusest situatsioonist täpset 3D mudelit. Selle saavutamiseks on vaja koostööd erinevate spetsialistide vahel ning tõenäoliselt uute ettevõtete tekkimist.

Oleme avatud koostööks ja mõtete vahetamiseks. Kui teil on mõtteid ja ideid, mida saame koos teha, siis võtke meiega kindlasti ühendust!