Tallinna Sadama D-terminali väljak

12. apr. 2021 | Tehtud tööd

Tallinna Sadama D-terminali esisel alal toimuvad renoveerimistööd ning väljak kujundatakse täielikult ümber. Kuna tegemist on ajaloolise sadama alaga, võib siit leida arheoloogidele huvipakkuvaid objekte. Näiteks paiknes siin 19. sajandil Tõrvaköögi hoone. Eelmise sajandi lõpuni oli uuringualal kaubasadam ja selle rajatised ning kindlasti on territooriumil maa sees objekte ka sellest perioodist. Lisaks on uuringualal palju erinevaid maa-aluseid tehnovõrke, millega väljaku renoveerimistöödel tuleb arvestada.

ÜLESANNE

Georadariuuringu ülesanne oli kaardistada Tallinna sadama D-terminali esisel platsil maa-alused objektid. Erilist tähelepanu tuli pöörata alale, kus asus kunagi Tõrvaköögi hoone.

LAHENDUS

Uuringu ülesanne nägi ette maapinna sisemusest võimalikult kõrge resolutsiooniga pildi saamist. Sellest lähtuvalt kasutati andmete kogumiseks kõrgresolutsiooniga andmemassiiviga 3D radarit Raptor. Täpseks positsioneerimiseks kasutati firma Emlid RTK GNSS seadet Reach RS2. Parandite saamiseks kasutati Hades OÜ püsivõrku. Kogutud georadariandmed töödeldi ning visualiseeriti GPR Slice tarkvaraga. Uuringu ala oli ligi 1 hektari suurune. Sellest tingitult tuli luua mitu alamprojekti ning koguda ning töödelda andmed mitmes osas.

TULEMUS

Uuringu tulemusena kaardistati kõik maa-alused objektid, mis olid georadariga tuvastatavad. Mitmed objektid asusid üksteise peal ning sellepärast ei olnud paiguti alumisi objekte hästi näha. Kaardistati ära enamus maa-aluseid tehnovõrke ja nendega seotud rajatisi. Kaardistati ära ka vaierid, mis sadama kaid maa küljes kinni hoiavad. Leiti ja kaardistati ka mitmeid maa-aluseid objekte, mis oli seal kaubasadama ajast, näiteks raudteed. Tõrvaköögi hoone selgekujulised müürid ega vundament ei olnud säilinud, aga sealt piirkonnast leiti anomaaliad, mis võivad olla selle hoone jäänused.

Kaardistatud maa-alused tehnovõrgud, objektid ja anomaaliad

 

Kai äärsed maa-alused objektid maapinna horisontaallõike videos